WITAJ!

Młody i Reformowany

Ewangelia, apologetyka i kalwinizm

Hej! Fajnie, że jesteś ^^

Blog powstał specjalnie po to, szerzyć Ewangelię, bronić chrześcijańskiej, opartej całkowicie na Słowie Bożym wiary i by przybliżyć czytelnikowi czym jest Kalwinizm, bo uważam iż jako system teologiczny jest on najbardziej skoncentrowany na Bogu i Jego chwale. Tak jak On tworząc świat, wszystko co się w nim znajduje, odkupując ludzi, realizując Swój suwerenny plan, zrobił to wszystko dla swojej chwały, tak samo ja prowadząc tego bloga, chcę skupić się przede wszystkim na Nim i Jego chwale, bo historia, w której się znajdujemy nie jest o nas, lecz o Nim i wszystko co ma miejsce, dzieje się tylko i wyłącznie by przynieść chwałę Jego Imieniu.

Hmmm... A jesli chodzi o mnie, jestem Damian. Prowadzę tego bloga i mam nadzieję, że to co na nim znajdziesz, może niekoniecznie Ci się spodoba, chyba, że na pierwszym miejscu stawiasz Trójjedynego Boga, Jego Słowo i Ewangelię, a wszystkie tradycje, które posiadasz ( a wszyscy jakieś tam posiadamy ) poddajesz autorytetowi Jego Słowa, bo nie będą to rzeczy skoncentrone na człowieku, jak to bywa w naszej kulturze, gdzie wszytko praktycznie kręci się wokoł niego, ale skoncentrowane na Bogu, na tym, że jest On doskonałym Zbawicielem, który potrafi zbawić wszystkich tych, których wybrał i powołał, by stali się podobni do obrazu Jego Syna, a nie tylko zapewnić jakąś tam drogę, którą od teraz człowiek musi podążać i ostatecznie to od człowieka zależeć będzie jego zbawienie; który buduje Swój Kościół i który suwerennie sprawuje władzę nad wszelkim stworzeniem.

Mam nadzieję, że rzeczy, które tutaj znajdziesz wpłyną na twoje życie i że sam Bóg wykorzysta je by przenieść Sobie chwałę, zmieniając Twoje kamienne serce i obdarowywując Ciebie prawdziwą i zbawczą wiarą, przynoszącą prawdziwy i trwający pokój, która dana jest nam tylko i wyłącznie według bogactwa Jego łaski.

Jeśli chcesz się skontaktować, śmiało :)

Prawie wszystkie pola muszą zostać wypełnione :)