WITAJ!

Młody i Reformowany

Ewangelia, apologetyka i kalwinizm

Doktryny maryjne we wczesnym kościele

Post ten jest przeglądem wszystkich umieszczonych na Facebooku cytatów i opracowań dotyczących Maryi od strony jej bezgrzeszności, niepokalanego poczęcia i wniebowzięcia.

II-III wiek:

1. Justyn Męczennik:
2. Ireneusz z Lyonu:
3. Klemens Aleksandryjski
4. Tertulian:
5. Orygenes z Aleksandrii:
6. Hipolit Rzymski:

IV-V wiek:

1. Atanazy Wielki:
2. Hilary z Poitiers:
3. Konstytucje apostolskie:
4. Ambrozjaster:
5. Zenon z Werony:
6. Ambroży z Mediolanu:
7. Augustyn z Hippony:
8. Bazyli Wielki:
9. Grzegorz z Nyssy:
10. Grzegorz z Nazjanzu:
11. Jan Chryzostom:
12. Cyryl Jerozolimski:
13. Epifaniusz z Salaminy:
14. Rufin z Akwilei:
15. Hieronim ze Strydonu:
16. Jan Kasjan:
17. Cyryl z Aleksandrii:
18. Teodoret z Cyru:
19. Leon I Wielki:
20. Chryzyp z Jerozolimy:
21. Gelazjusz I:

VI wiek:

1. Ferrandus z Kartaginy:
2. Fulgencjusz z Ruspe:
3. Roman Melodos:
4. Ammoniusz z Aleksandrii:
5. Grzegorz I Wielki:
Już niedługo!