WITAJ!

Młody i Reformowany

Ewangelia, apologetyka i kalwinizm

Doktryny maryjne we wczesnym kościele

Post ten jest przeglądem wszystkich umieszczonych na Facebooku cytatów i opracowań dotyczących Maryi od strony jej bezgrzeszności, niepokalanego poczęcia i wniebowzięcia.

II-III wiek:

1. Justyn Męczennik:
2. Ireneusz z Lyonu:
3. Klemens Aleksandryjski
4. Tertulian:
5. Orygenes z Aleksandrii:
6. Hipolit Rzymski:
7. Teonas z Aleksandrii:

IV-V wiek:

1. Eustacjusz z Antiochii
2. Atanazy Wielki:
3. Hilary z Poitiers:
4. Konstytucje apostolskie:
5. Ambrozjaster:
6. Zenon z Werony:
7. Ambroży z Mediolanu:
8. Efrem Syryjczyk:
9. Augustyn z Hippony:
10. Bazyli Wielki:
11. Grzegorz z Nyssy:
12. Grzegorz z Nazjanzu:
13. Teodor z Mopsuestii:
14. Jan Chryzostom:
15. Cyryl Jerozolimski:
16. Epifaniusz z Salaminy:
17. Rufin z Akwilei:
18. Hieronim ze Strydonu:
19. Jan Kasjan:
20. Asteriusz Homilista:
21. Nil z Ancyry:
22. Cyryl z Aleksandrii:
23. Teodoret z Cyru:
24. Pseudo-Justyn Męczennik:
25. Leon I Wielki:
26. Chryzyp z Jerozolimy:
27. Gelazjusz I:

VI wiek:

1. Ferrandus z Kartaginy:
2. Fulgencjusz z Ruspe:
3. Roman Melodos:
4. Ammoniusz z Aleksandrii:
5. Grzegorz I Wielki:
6. Sewer z Antiochii:

VII wiek:

1. Biskup Rzymu Jan IV:

VIII wiek:

1. Beda Czcigodny:
2. Synod w Friuli: