WITAJ!

Młody i Reformowany

Ewangelia, apologetyka i kalwinizm

Eucharystia we wczesnym Kościele

Post ten jest przeglądem wszystkich umieszczonych na Facebooku cytatów i opracowań dotyczących eucharystii.

1. Didache:
2. Justyn Męczennik:
3. Ireneusz z Lyonu:
4. Klemens Aleksandryjski:
5. Tertulian:
6. Orygenes:
7. Atanazy Wielki:
8. Euzebiusz z Cezarei:
9. Symeon Egipski (Pseudo-Makary):
10. Efrem Syryjczyk:
11. Grzegorz z Nazjanzu:
12. Ambroży z Mediolanu:
13. Hieronim:
14. Augustyn z Hippony:
15. Teodoret z Cyru
16. Gelazjusz I
17. Fulgencjusz z Ruspe
18. Fakundus z Hermiane
19. Efrem z Antiochii