WITAJ!

Młody i Reformowany

Ewangelia, apologetyka i kalwinizm

Eucharystia we wczesnym Kościele

Post ten jest przeglądem wszystkich umieszczonych na Facebooku cytatów i opracowań dotyczących eucharystii.

1. Didache:
2. Justyn Męczennik:
3. Ireneusz z Lyonu:
4. Klemens Aleksandryjski:
5. Tertulian:
6. Orygenes:
7. Atanazy Wielki:
8. Euzebiusz z Cezarei:
9. Symeon Egipski (Pseudo-Makary):
10. Efrem Syryjczyk:
11. Augustyn z Hippony:
12. Teodoret z Cyru
13. Gelazjusz I
14. Fulgencjusz z Ruspe
15. Fakundus z Hermiane